აჭარა

აჭარის ვეტერინართა რეგიონული ასოციაცია

კახა გიგლაძე

დაბადების თარიღი: 1980 წელი

მისამართი: სოფელი ვაშლოვანი, ხულოს მუნიციპალიტეტი

კონტაქტი: : 595084291

ასოციაში წევრობის სტატუსი: ასოციაციის წევრი

მუნიციპალიტეტი: ხულო

პროფესია: ვეტერინარი ექიმი

განათლება: 2006 წელი საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო სამეურნეო უნივერსიტეტი, სავეტერინარო მედიცინის ფაკულტეტი