იმერეთი

იმერეთის ვეტერინართა რეგიონული ასოციაცია

მამუკა აშვეთია

მისამართი: სოფელი გეგუთი, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი

კონტაქტი: : 557216960

ასოციაში წევრობის სტატუსი: ასოციაციის წევრი

მუნიციპალიტეტი: წყალტუბო

პროფესია: ვეტერინარი ექიმი

განათლება: 1978–1983 წლები. საქართველოს ზოოვეტერინარული სასწავლო კვლევითი ინსტიტუტი

გამოცდილება 1984 წლიდან