იმერეთი

იმერეთის ვეტერინართა რეგიონული ასოციაცია

მიხეილ კაკაბაძე

მისამართი: გიორგი ჭანტურიას ქ. ხონი

კონტაქტი: : 599674376

ასოციაში წევრობის სტატუსი: ასოციაციის წევრი

მუნიციპალიტეტი: ხონი

პროფესია: ვეტერინარი ექიმი

განათლება: 2001–2005 წლები. საქართველოს ზოოვეტერინარული სასწავლო კვლევითი ინსტიტუტი

გამოცდილება 2005 წლიდან