სამცხე ჯავახეთი

სამცხე ჯავახეთის ვეტერინართა რეგიონული ასოციაცია

ასოციაცია დაარსდა 2010 წელს რეგიონში მცხოვრები შვიდი ვეტერინარი ექიმის მიერ, დამფუძნებელთა კრების გადაწყვეტილებით.

სამცხე ჯავახეთის ვეტერინართა რეგიონული ასოციაცია აერთიანებს რეგიონში მცხოვრები 6 მუნიციპალიტის კერძო პრაქტიკის მქონე ვეტერინარს.

ასოციაციის მიზანია რეგიონში ცხოველთა ჯანმრთელობის გაუმჯობესება. ამ მიზნით ის ზრუნავს და ხელს უწყობს სამცხე ჯავახეთის რეგიონში ვეტერინარიის დარგის პოპულარიზაციასა და განვითარებას, ვეტერინარების კვალიფიკაციის ამაღლებითა და პროფესიული განვითარების გზით.  ასევე, უზრუნველყოფს რეგიონის ფერმერთა კონსულტირებას და სთავაზობს ფერმერის საჭიროებებზე და მოთხოვნებზე მორგებულ ვეტერინარულ მომსახურებებს.

ასოციაციის თავმჯდომარე: შოთა ყულჯანიშვილი, ვეტერინარი ექიმი. 

ასოციაციის იურიდიული მისამართია: საქართველო, ქალაქი ახალციხე, რუსთაველის ქ. #122

გამგეობის წევრები:

 

შოთა ყულჯანიშვილი - თავმჯდომარე

თინა გელაშვილი

 

ჯემალ ბოლქვაძე

მარინე ჩახნაშვილი

მხითარ პარონიანი

 

ცისანა ხუგაშვილი

 

სამსონ ბროიანი