მასალები

ვეტერინართა რეგიონული ასოციაციების საინფორმაციო ცნობარი I

გადმოწერა PDF

ვეტერინართა რეგიონული ასოციაციების საინფორმაციო ცნობარი II

გადმოწერა PDF

ვეტერინართა რეგიონული ასოციაციების საინფორმაციო ცნობარი III

გადმოწერა PDF

ვეტერინართა რეგიონული ასოციაციების საინფორმაციო ცნობარი IV

გადმოწერა PDF

ვეტერინართა რეგიონული ასოციაციების საინფორმაციო ცნობარი V

გადმოწერა PDF

ვეტერინართა რეგიონული ასოციაციების საინფორმაციო ცნობარი VI

გადმოწერა PDF

კერძო ვეტერინარული ღონისძიებები

გადმოწერა PDF

მასტიტი

გადმოწერა PDF

მეწველი საქონლის კვება

გადმოწერა PDF

პირუტყვის მოვლა-შენახვის პირობები

გადმოწერა PDF

პირუტყვის ცოცხალი წონა, მნიშვნელობა და საჭიროება

გადმოწერა PDF

როგორ შევარჩიოთ კვეთი ყველის ამოსაყვანად?

გადმოწერა PDF

შინაგანი და გარეგანი პარაზიტები

გადმოწერა PDF

ცოფი

გადმოწერა PDF

ბაბეზიოზი (სილაბუსი, ტრენინგის მასალები, პრეზენტაცია და ტესტი)

გადმოწერა PDF

შინაგანი არაგადამდები დაავადებები (სილაბუსი, ტრენინგის მასალები, პრეზენტაცია და ტესტი)

გადმოწერა PDF

ფუტკრის ინფექციური დაავადებები (სილაბუსი, ტრენინგის მასალები, პრეზენტაცია და ტესტი)

გადმოწერა PDF

გინეკოლოგია (სილაბუსი, ტრენინგის მასალები, პრეზენტაცია და ტესტი)

გადმოწერა PDF

მასტიტები (სილაბუსი, ტრენინგის მასალები, პრეზენტაცია და ტესტი)

გადმოწერა PDF

ინვაზიური დაავადებები (სილაბუსი, ტრენინგის მასალები, პრეზენტაცია და ტესტი)

გადმოწერა PDF

რესპირატორული დაავადებები (სილაბუსი, ტრენინგის მასალები, პრეზენტაცია და ტესტი)

გადმოწერა PDF

ზოგადი ქირურგიის საფუძვლები (სილაბუსი, ტრენინგის მასალები, პრეზენტაცია და ტესტი)

გადმოწერა PDF

ღორის დაავადებები (სილაბუსი, ტრენინგის მასალები, პრეზენტაცია და ტესტი)

გადმოწერა PDF

ზოონოზური დაავადებები (სილაბუსი, ტრენინგის მასალები, პრეზენტაცია და ტესტი)

გადმოწერა PDF