შიდა ქართლი

შიდა ქართლის ვეტერინართა რეგიონული ასოციაცია
  1. ხაშური
  2. ქარელი
  3. გორი
  4. კასპი
  5. ჯავა