წარმატების ისტორიები

25 ოქტომბერი 2018

ვეტერინართა რეგიონული ასოციაციების გაერთიანებული შეხვედრა

კომუნიკაცია USDA-ის მიერ მხარდაჭერილი ვეტერინართა რეგიონულ ასოციაციებს შორის

...
12 მაისი 2018

ტრენინგ კურსი აღმოსავლეთ საქართველოს ვეტერინართა რეგიონული ასოციაციებისათვის

ორგანიზაციული და ბიზნეს გეგმის განვითარების ტრენინგ კურსი აღმოსავლეთ საქართველოს ვეტერინართა რეგიონული ასოციაციებისათვის

...
05 მაისი 2018

ცხოველთა ჯანმრთელობის პლატფორმა

საქართველოში ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვის ვეტერინართა რეგიონული ასოციაციების (VRA) პლატფორმა ჩამოყალიბდა

...
01 მარტი 2018

ტრენინგ კურსი დასავლეთ საქართველოს ვეტერინართა რეგიონული ასოციაციებისათვის

ორგანიზაციული და ბიზნეს გეგმის განვითარების ტრენინგ კურსი დასავლეთ საქართველოს ვეტერინართა რეგიონული ასოციაციებისათვის

...