ჩვენს შესახებ

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მოთხოვნით, აშშ-ს სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის (USDA) ცხოველთა ჯანმრთელობის პროგრამის ფარგლებში, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის (GRDD) გუნდმა დაიწყო კერძო სექტორის განვითარების ხელშეწყობა ვეტერინარიის დარ...

2010 წლიდან

ჩვენ ვემსახურებით კერძო ვეტერინარიის განვითარებას და ცხოველთა ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას    

სრულად ნახვა

რეგიონები

01

კახეთი

ასოციაცია დაარსდა 2010 წელს რეგიონში მცხოვრები ათი ვეტერინარი ექიმის მიერ, დამფუძნებელთა კრების გადაწყვეტილებით. კახეთის ვეტერინართა რეგიონული ასოციაცია აერთიანებს რეგიონში მცხოვრები 8 მუნიციპალიტის კერძო პრაქტიკის მქონე ვეტერინარს. ასოციაციის მიზანია რეგიონში ცხოველთა ჯანმრთელობის გაუმჯობესება. ამ მიზნით ის ზრუნავს და ხელს უწყობს კახეთის რეგიონში ვეტერინარიის დარგის პოპულარიზაციასა და განვ

...
02

შიდა ქართლი

ასოციაცია დაარსდა 2017 წელს რეგიონში მცხოვრები ხუთი ვეტერინარი ექიმის მიერ, დამფუძნებელთა კრების გადაწყვეტილებით. შიდა ქართლის ვეტერინართა რეგიონული ასოციაცია აერთიანებს რეგიონში მცხოვრები 5 მუნიციპალიტის კერძო პრაქტიკის მქონე ვეტერინარს. ასოციაციის მიზანია რეგიონში ცხოველთა ჯანმრთელობის გაუმჯობესება. ამ მიზნით ის ზრუნავს და ხელს უწყობს შიდა ქართლის რეგიონში ვეტერინარიის

...
03

ქვემო ქართლი

ასოციაცია დაარსდა 2017 წელს რეგიონში მცხოვრები ცხრა ვეტერინარი ექიმის მიერ, დამფუძნებელთა კრების გადაწყვეტილებით. ქვემო ქართლის ვეტერინართა რეგიონული ასოციაცია აერთიანებს რეგიონში მცხოვრები 7 მუნიციპალიტის კერძო პრაქტიკის მქონე ვეტერინარს. ასოციაციის მიზანია რეგიონში ცხოველთა ჯანმრთელობის გაუმჯობესება. ამ მიზნით ის ზრუნავს და ხელს უწყობს ქვემო ქართლის რეგიონში ვეტერინარიის დარგის პოპულ

...
04

სამეგრელო-ზემო სვანეთი

ასოციაცია დაარსდა 2011 წელს რეგიონში მცხოვრები შვიდი ვეტერინარი ექიმის მიერ, დამფუძნებელთა კრების გადაწყვეტილებით. სამეგრელო-ზემო სვანეთის ვეტერინართა რეგიონული ასოციაცია აერთიანებს რეგიონში მცხოვრები 9 მუნიციპალიტის კერძო პრაქტიკის მქონე ვეტერინარს. ასოციაციის მიზანია რეგიონში ცხოველთა ჯანმრთელობის გაუმჯობესება. ამ მიზნით ის ზრუნავს და ხელს უწყობს სამეგრელო-ზემო სვანეთის&nbs

...
05

იმერეთი

ასოციაცია დაარსდა 2014 წელს რეგიონში მცხოვრები ცამეტი ვეტერინარი ექიმის მიერ, დამფუძნებელთა კრების გადაწყვეტილებით. იმერეთის ვეტერინართა რეგიონული ასოციაცია აერთიანებს რეგიონში მცხოვრები 12 მუნიციპალიტის კერძო პრაქტიკის მქონე ვეტერინარს. ასოციაციის მიზანია რეგიონში ცხოველთა ჯანმრთელობის გაუმჯობესება. ამ მიზნით ის ზრუნავს და ხელს უწყობს იმერეთის რეგიონში ვეტერინარიის დარგ

...
06

აჭარა

ასოციაცია დაარსდა 2014 წელს რეგიონში მცხოვრები შვიდი ვეტერინარი ექიმის მიერ, დამფუძნებელთა კრების გადაწყვეტილებით. აჭარის ვეტერინართა რეგიონული ასოციაცია აერთიანებს რეგიონში მცხოვრები 6 მუნიციპალიტის კერძო პრაქტიკის მქონე ვეტერინარს. ასოციაციის მიზანია რეგიონში ცხოველთა ჯანმრთელობის გაუმჯობესება. ამ მიზნით ის ზრუნავს და ხელს უწყობს აჭარის რეგიონში ვეტერინარიის დარგის პოპ

...
07

სამცხე ჯავახეთი

ასოციაცია დაარსდა 2010 წელს რეგიონში მცხოვრები შვიდი ვეტერინარი ექიმის მიერ, დამფუძნებელთა კრების გადაწყვეტილებით. სამცხე ჯავახეთის ვეტერინართა რეგიონული ასოციაცია აერთიანებს რეგიონში მცხოვრები 6 მუნიციპალიტის კერძო პრაქტიკის მქონე ვეტერინარს. ასოციაციის მიზანია რეგიონში ცხოველთა ჯანმრთელობის გაუმჯობესება. ამ მიზნით ის ზრუნავს და ხელს უწყობს სამცხე ჯავახეთის რეგიონში ვეტ

...

სიახლეები