აჭარა

აჭარის ვეტერინართა რეგიონული ასოციაცია
  1. ბათუმი
  2. ქობულეთი
  3. ქედა
  4. შუახევი
  5. ხულო
  6. ხელვაჩაური