ტრენინგ კურსი აღმოსავლეთ საქართველოს ვეტერინართა რეგიონული ასოციაციებისათვის

12 მაისი 2018 რეგიონები: რეგიონები

ქ. თბილისში, 8-12 მარტის ჩათვლით GRDD/GIPA-ს ოფისში აღმოსავლეთ საქართველოს ვეტერინართა რეგიუნულ ასოციაციებისათვის გაიმართა “ორგანიზაციული და ბიზნეს გეგმის განვითარების” ინტენსიური ტრენინგ კურსი. GRDD/GIPA მასპინძლობდა 14 ვეტერინარს კახეთის, შიდა ქართლის, ქვემო ქართლის და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონებიდან. ოთხდღიანი ტრენინგ კურსი განახორციელეს საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის ტრენერებმა და ექსპერტებმა.

ტრენინგ კურსის მიზნები ფოკუსირებული იყო ორგანიზაციის მართვაზე, არაკომერციულ და ბიზნეს აქტივობებზე, მარკეტინგის სტრატეგიებზე, მეწარმეობის და შემოსავლების სამსახურის ეროვნულ მოთხოვნებზე, არაკომერციულ და ბიზნეს საქმიანობის გაანგარიშებასა და დაბიუჯეტებაზე, ვეტერინართა რეგიონული ასოციაციების ზოგად ბიზნეს გეგმაზე და სხვა. აღნიშნული ტრენინგი პროდუქტიული და სასარგებლო აღმოჩნდა ვეტერინართა რეგიონული ასოციაციების მომავალი განვითარებისათვის. ეს იყო ახალი ინიციატივის პირველი ფაზა, რასაც ითვალისწინებს USDA-ის ცხოველთა ჯანმრთელობის ეროვნული პროგრამა ვეტერინართა რეგიონული ასოციაციების ინსტიტუციური განვითარების მხარდასაჭერად. პროგრამის თანახმად, ასევე გათვალისწინებულია ტრადიციული ტექნიკური და შესაძლებლობათა ზრდის ტრენინგების გამართვა.

ამგვარი ტრენინგ კურსების ამოცანაა, საქართველოს სოფლის მეურნეობის ბაზარზე ასოციაციების ბიზნესის კუთხით სანდოობის ამაღლება და ფოკუსირებულია პრაქტიკაზე ორიენტირებულ, სამუშაოზე დაფუძნებულ უნარებზე, რაც ხელს უწყობს ასოციაციებში არსებული ხარვეზების და ბარიერების აღმოფხვრას.

საკითხები დაყოფილი იყო ხუთ ქვესაკითხად, რაც მოიცავდა: ბიზნეს დაგეგმარებას, ბუღალტერიას და ფინანსურ ანგარიშგებას, მარკეტინგს, IT ტექნოლოგიებს და მეწარმეობის სამართლებრივ ასპექტებს. კურსის მსგავსი სტრუქტურა ხელს უწყობს ცოდნის პრაქტიკულ გამოყენებას. ასევე ეხმარება ვეტერინარულ სფეროში არსებული პრობლემების გაანალიზებას და მათ დაძლევას ასოციაციების ბიზნეს სტრატეგიებში.

ღონისძიებას ესწრებოდნენ კოლორადოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის (CSU) ასოცირებული პროფესორი - ქალბატონი დები რეინოლდსი და  USDA-ს  წარმომადგენელი საქართველოში - ბატონი დემნა ძირკვაძე. ქალბატონმა დები რეინოლდსმა ისაუბრა ცხოველთა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციაზე (OIE), საქართველოს ცხოველთა ჯანმრთელობის ეროვნული პროგრამის ეროვნულ კონტექსტზე, WTO-SPS-ის მოთხოვნებზე და კერძო ვეტერინარული სექტორის განვითარების დონის შეფასებაში OIE-ის ინსტრუმენტების გამოყენებაზე.  

“ეს ტრენინგ კურსი ჩემთვის ნამდვილად სასრგებლოა”, - აღნიშნა ქალბატონმა ელისო ჟორჟოლიანმა, ქვემო ქართლის ვეტერინართა რეგიონული ასოციაციის თავმჯდომარემ. “ჩვენ ტრენინგები ჩაგვიტარეს ექსპერტებმა და სხვადასხვა სფეროების წარმომადგენლებმა. მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ასეთი სახის ურთიერთობა, ტრენინგები და სამუშაო შეხვედრები მოგვცემს ცოდნას, გამოცდილებას და საკმარის შესაძლებლობას, რომ ჩვენს რეგიონში ვეტერინართა რეგიონული ასოციაციის წევრ ვეტერინარებს გაუკვლიოთ გზა და ხელი შევუწყოთ ასოციაციის ბიზნეს განვითარებას”, - დასძინა ელისო ჟორჟოლიანმა.  

გაზიარება