კახეთი

კახეთის ვეტერინართა რეგიონული ასოციაცია

სამკურნალო-პროფილაქტიკური ვეტერინარული მომსახურება მსხვილფეხა პირუტყვის ჯანმრთელობის და უვნებელი პროდუქტის წარმოებისთვის

ვეტერინართა რეგიონული ასოციაცია რეგიონში მოღვაწე ფერმერული მეურნეობების მქონე პირებსა და ცხოველთა მეპატრონეებს გთავაზობთ, მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის დაავადებების საწინააღმდეგო სამკურნალო-პროფილაქტიკურ მომსახერებას შემდეგი მიმართულებით:

პროფილაქტიკური აცრები:

•    იმუნიზაცია დაავადება პასტერიელოზის    წინაარმდეგ;

•    იმუნიზაცია დაავადება ემფიზემური კარბონკულის (ემკარი) წინააღმდეგ;

•    სოკოვანი დაავადება ტრიქოფიტიას (მკრეჭავი მუნი)   პროფილაქტიკა;

•    დაავადება ჰიპოდერმატოზის (კანის ბორა) პროფილაქტიკა; 

•    სისხლის პარაზიტებით გამოწვეული დაავადებების-პიროპლაზმოზი, ბაბეზიოზი, ჰემოსპორიდიოზი, ტრიპანოსომოზის პროფილაქტიკა.

სამკურნალო-პროფილაქტიკური დეჰელმინთიზაცია:

•    დაავადება ფასციოლოზის პროფილაქტიკა;

•    დაავადება დიქტიოკაულოზის პროფილაქტიკა;

•    დაავადება დიკროცელუოზის პროფილაქტიკა;

•    დაავადება პარამფისტომატოზის პროფილაქტიკა.

ცხოველის გაბანება ექტოპარაზიტების წინააღმდეგ:

•    ცხოველების დაცვა ბუზებისგან;

•    ცხოველების დაცვა ტილებისგან;

•    ცხოველების დაცვა ტკიპებისგან;

•    ცხოველების დაცვა რწყილებისგან.

 პროფილაქტიკური დეზინფექცია:

•    ცხოველის სადგომის გაუვნებელყოფა პატოგენური აღმძვრელებისგან;

•    ცხოველის მოვლის საგნების გაუვნებელყოფა პათოგენური აღმძვრელებისგან;

•    საკვები და საწყურებელი საგნების გაუვნებელყოფა პათოგენური აღმძვრელებისგან;

•    სატრანსპორტო საშუალების გაუვნებელყოფა პათოგენური აღმძვრელებისგან.

საკონსულტაციო მომსახურება:

•    ცხოველის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება;

•    კონსულტაციები მოვლა-შენახვის პირობების გაუმჯობესების შესახებ.

ჩვენ გთავაზობთ, როგორც ერთჯერად, ასევე სრულ წლიურ პრევენციულ ვეტერინარულ მომსახურებას სხვადასხვა პაკეტების სახით თქვენს მიერ შერჩეულ ღონისძიებებზე.

დეტალური ინფორმაციის მისაღებად და ვეტერინარული მომსახურების პაკეტის შესარჩევად დაგვიკავშირდით ჩვენს ვებ გვერდზე მითითებულ კონტაქტზე. 

ისარგებლეთ კვალიფიციური ვეტერინარული მომსახურებით მთელი წლის განმავლობაში, ხელმისაწვდომ ფასად და მიიღეთ მეტი სარგებელი თქვენი მეურნეობიდან.

სამკურნალო-პროფილაქტიკური ვეტერინარული მომსახურება წვრილფეხა პირუტყვის ჯანმრთელობის და უვნებელი პროდუქტის წარმოებისთვის

ვეტერინართა რეგიონული ასოციაცია რეგიონში მოღვაწე მეცხვარეებს სთავაზობს წვრილფეხა პირუტყვის დაავადებების საწინააღმდეგო სამკურნალო-პროფილაქტიკურ ორგანიზებულ ვეტერინარულ მომსახერებას შემდეგი მიმართულებით:

კომპლექსური ვაქცინაცია ინფექციურ დაავადებებზე: 

•    ბრადზოტი (ფაშვის ავთვისებიანი შეშუპება)

•    ხბოს და ბატკნის ბაქტერიული დიზენტერია

•    მოზარდის ჰემორაგიული ენტერიტი

•    ნეკროზული ჰეპატიტი

•    ზრდასრული ცხვრის ენტეროტექსემია 

•    გაზოვანი განგრენა 

•    ტეტანუსი

ვაქცინაცია ინფექციურ დაავადებაზე: 

•    ბრადზოტი (ფაშვის ავთვისებიანი შეშუპება)

დეჰელმინთიზაცია (ორალური გზით):

•    ფასზიოლოზი 

•    დიქტიოკაულოზი 

•    დიკროცელიოზი 

•    მონეზიოზი

ენდო და ექტო პარაზიტების საწინააღმდეგო აცრა (დეჰელმინთიზაცია ინექციის გზით): 

•    ნემატოდები

•    ფილტვის ჭიები 

•    თვალის ჭიები

•    ტკიპების და რწყილების წინააღმდეგ

აცრა პროტოზოულ დაავადებებზე: 

•    პიროპლაზმოზი 

•    ტრიპანოსომოზი 

•    ბაბეზიოზი 

•    ფემოსპორიდიოზი 

•    ფრანსაიელოზი  

•    ნეტალოზი

ცხოველის სადგომის დეზინფექცია პათოგენური მიკროორგანიზმების და პარაზიტების გაუვნებელყოფის მიზნით.

ჩვენ გთავაზობთ, როგორც ერთჯერად, ასევე სრულ წლიურ პრევენციულ ვეტერინარულ მომსახურებას სხვადასხვა პაკეტების სახით თქვენს მიერ შერჩეულ ღონისძიებებზე.

დეტალური ინფორმაციის მისაღებად და ვეტერინარული მომსახურების პაკეტის შესარჩევად დაგვიკავშირდით ჩვენს ვებ გვერდზე მითითებულ კონტაქტზე. 

ისარგებლეთ კვალიფიციური ვეტერინარული მომსახურებით მთელი წლის განმავლობაში, ხელმისაწვდომ ფასად და მიიღეთ მეტი სარგებელი თქვენი მეურნეობიდან.